ZESPOŁY ROBOCZE

Powołane zostały zespoły robocze w dziedzinach, w których potrzebna jest reorganizacja. Zespoły te składają się zarówno z pracowników Szpitala Zdunowo, jak i pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Dzięki temu decyzje dotyczące przyszłych procesów reorganizacji będą ustalane wspólnie z załogą.

Wskazana praca zespołów będzie podstawą do opracowania kierunków i hamonogramu działań konsolidacji szpitali. Pracownicy poszczególnych komórek najlepiej znają specyfikę w pracy swojej jednostki, dlatego ich ustalenia, wnioski, opinie i propozycje dotyczące realizacji zadań w poszczególnych obszarach będą nieocenione.

Współpraca zespołów oznacza także integrację pracowników obu szpitali, ponieważ w ich skład wchodzi załoga zarówno Szpitala Zdunowo, jak i Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wszystkie zespoły pracują od listopada:

  • Zespół ds. medycznych, zajmujący się: receptariuszem szpitalnym, zakażeniami, gospodarką krwią, analizą struktury udzielania świadczeń w poszczególnych komórkach, dokumentacją medyczną, badaniami klinicznymi, gospodarką lekową, organizacją zamówień leków i ujednoliceniem procedur
  • Zespół ds. ewidencji i rozliczania świadczeń zdrowotnych, zajmujący się: porównaniem procesów ewidencyjno-rozliczeniowych
   i sprawozdawaniem świadczeń, kolejkami pacjentów oraz porównaniem cenników
 • Zespół ds. finansów i księgowości, zajmujący się: wspólną polityką rachunkowości, gospodarką kasową i planami finansowymi
  • Zespół ds. kadr i płac, zajmujący się: przygotowaniem wspólnego regulaminu pracy, wynagradzania, umowami kontraktowymi i ZFŚS
  • Zespół ds. zamówień i zaopatrzenia, zajmujący się: stworzeniem jednolitego regulaminu udzielania zamówień, ustaleniem wspólnych procedur zakupowych, gospodarką magazynową i porównaniem umów z dostawcami
   • Zespół ds. administracyjno – gospodarczych, zajmujący się: ujednoliceniem umów serwisowych, umów najmu, gospodarką odpadami i transportem
  • Zespół ds. technicznych, zajmujący się: wypracowaniem wspólnych umów serwisowych, umów w zakresie dostaw mediów, gazów medycznych, realizacją inwestycji i planów inwestycyjnych, organizacją zabezpieczenia obsługi telefonicznej
  • Zespół ds. aparatury i sprzętu medycznego,zajmujący się: aparaturą i sprzętem medycznym oraz umowami serwisowymi
  • Zespół ds. organizacyjno – prawnych, zajmujący się: regulaminem organizacyjnym, strukturą organizacyjną, systemem wewnętrznych aktów, rejestrami, porównaniem zespołów i komisji funkcjonujących w obu  szpitalach, postępowaniem ze skargami pacjentów, ubezpieczeniami i sprawami sądowymi w toku
  • Zespół ds. systemów zarządzania jakością, zajmujący się: zespołami i komisjami funkcjonującymi w obu szpitalach, drukami procedur i prowadzeniem dokumentacji medycznej
  • Zespół ds. IT i komunikacji, zajmujący się: integracją systemów IT, infrastrukturą, siecią telekomunikacyjną, umowami z operatorami sieci komórkowych, umowami licencyjnymi

Zespoły mają czas do końca roku na pisemne przygotowanie wniosków i propozycji dotyczących realizacji działań w poszczególnych obszarach.