HARMONOGRAM

    • 4 marca 2017 r. – formalne połączenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie ze Specjalistycznym Szpitalem im. A. Sokołowskiego w Szczecinie.
    • do 31 stycznia 2017 r. – przedstawienie wstępnych pomysłów na optymalizację sytuacji i rozwiązanie potencjalnych problemów.
  • do 31 grudnia 2016 r. – powołane zespoły przygotować mają szczegółową analizę sytuacji zgodnie z zakresem kompetencji.
 • 17 listopada 2016 r. – uchwalenie Zarządzenia Dyrektora SPWSZ w Szczecinie o powołaniu Zespołów ds. współpracy w zakresie połączenia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie ze Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Szczecinie.
 • 15 listopada 2016 r. – uchwała w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie ze Specjalistycznym Szpitalem im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie.