POZNAJMY SIĘ

Marta Potiechin – Nowakpotiechin
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Pani Marta Potiechin – Nowak odpowiada za przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz za dobór odpowiedniej procedury przetargowej.  Organizuje posiedzenia komisji przetargowych i uczestniczy w ich pracach. Kierownik sekcji opracowuje dokumentację związaną z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz przygotowuje projekty specyfikacji.
Kontakt: ul. Broniewskiego 2, pokój 324, tel. 91 813 90 75, mail: potiechin@spwsz.szczecin.pl


kowalczykAnna Kowalczyk
Kierownik Działu Zaopatrzenia

Do głównych obowiązków Kierownika Działu Zaopatrzenia należy nadzór nad zaopatrywaniem szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną, materiały gospodarcze i techniczne, środki utrzymania czystości, bieliznę, odzież roboczą i inne tego typu artykuły. Pani Anna Kowalczyk opracowuje także roczny plan zakupów.
Kontakt: ul. Arkońska 4, budynek H, tel. 91 813 90 25, mail: kowalczyk@spwsz.szczecin.pl


dziubalaKlaudiusz Dziubała
Kierownik Działu Technicznego

Do zadań Kierownika Działu Technicznego należy m. in. inspekcje, kontrole, przeglądy techniczne , konserwacja i utrzymanie obiektów budowalnych szpitala, zadania inwestycyjne, roboty budowlane, dokumentacja techniczna, remonty. Pan Klaudiusz Dziubała odpowiada także za przygotowanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie planów remontów.
Kontakt: ul. Arkońska 4, budynek W, tel. 91 813 95 31, mail: dziubala@spwsz.szczecin.pl


lisowski1Jacek Lisowski
Zastępca Kierownika Działu Technicznego

Pan Jacek Lisowski jest bezpośrednim przełożonym konserwatorów w szpitalu w lokalizacji Zdunowo. Nadzoruje i kontroluje prace budowlane i remontowe wykonywane na terenie szpitala przy ul. Sokołowskiego.  Zastępca Kierownika Działu Technicznego odpowiada także za nadzór nad konserwacją i obsługą obiektów i instalacji.
Kontakt: ul. Sokołowskiego 11, budynek administracyjno – gospodarczy, Klatka 11E, tel. 91 44 27 348 mail: lisowski@spwsz.szczecin.pl


srokaHenryk Sroka
Główny Energetyk

Sprawuje nadzór nad eksploatacją istniejących sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, pożarowych i urządzeń dźwigowych  SPWSZ w zakresie konserwacji, remontów , awarii i kontrolno-pomiarowym  oraz montażu i odbioru nowych sieci, urządzeń i instalacji.  Prowadzi gospodarkę w zakresie dostawy, rozliczania i racjonalnego zużycia mediów energetycznych SPWSZ.
Kontakt: ul. Arkońska 4, budynek W, tel. 91 813 95 35, mail: sroka@spwsz.szczecin.pl


pankaHubert Pańka
Zastępca Głównego Energetyka

Sprawuje nadzór nad eksploatacją istniejących sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, pożarowych i urządzeń dźwigowych  obiektów szpitala w Zdunowie w zakresie konserwacji, remontów, awarii i kontrolno-pomiarowym. Jest bezpośrednim przełożonym pracowników służb eksploatacyjnych szpitala w Zdunowie.
Kontakt: ul. Sokołowskiego 11, budynek gospodarczo – administracyjny, tel. 91 471 78 04, mail: panka@spwsz.szczecin.pl


truszczynskaBożena Truszczyńska
Kierownik Działu Gospodarczego

Pani Bożena nadzoruje prace nad utrzymaniem porządku na terenie szpitala oraz pomieszczeń gospodarczych. Odpowiada za gospodarkę odpadami, transport wewnętrzny i medyczny. Sprawuje nadzór nad działaniami w zakresie usług ochrony, usług pralniczych, Magazynu Depozytowego Odzieży oraz Magazynu Odpadów Medycznych. Dział Gospodarczy zajmuje się także oznakowaniem zewnętrznym i wewnętrznym jednostek szpitala.
Kontakt: ul. Arkońska 4, budynek W, tel. 491 813 95 75, mail: truszczynska@spwsz.szczecin.pl


wojtarowiczMałgorzata Wojtarowicz

Pani Małgorzata nadzoruje w szpitalu w Zdunowie wszystkie działania związane z transportem, logistyką odbioru opadów oraz utrzymaniem terenu. Dba także od prawidłowe funkcjonowanie magazynów i pralni. Sprawuje nadzór nad centralnym punktem dyspozytorskim.

Kontakt: ul. Sokołowskiego 11, budynek administracyjno – gospodarczy, tel. 91 442 72 82,  mail: administracja@szpitalzdunowo.pl


slosarekJan Ślósarek
Dyrektor ds. Lecznictwa

Jan Ślósarek jako dyrektor zajmuje się przede wszystkim koordynacją
i nadzorem nad działalnością strefy medycznej szpitala.
Gabinet dyrektora znajduje się w budynku dyrekcji przy ul.
Broniewskiego 2, na II piętrze (tel. 91 813 90 10).
Prof. dr. hab. n. med. Jan Ślósarek jest także ordynatorem
Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii, który znajduje
się na I piętrze budynku L przy ul. Arkońskiej 4.


sellMarek Sell
Lekarz Naczelny

Marek Sell jako Lekarz Naczelny zajmuje się przede wszystkim
koordynacją i nadzorem nad jednostkami diagnostyczno-
leczniczymi znajdujących się przy ul. A. Sokołowskiego.
Jego gabinet znajduje się przy kancelarii szpitala w Zdunowie,
na III piętrze (tel. 91 442 72 39).
Lek. med. Marek Sell jest jednocześnie zastępcą kierującej
Oddziałem IV Chorób Wewnętrznych, który znajduje się na
parterze budynku oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie
chorób wewnętrznych.


smalecMaria Smalec
Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością

Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy organizowanie pracy
zespołu pielęgniarskiego i pomocniczego. Jako Pełnomocnik
Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością odpowiada za
wdrażanie i nadzór nad polityką jakości w szpitalu (certyfikaty,
akredytacje, audyty zewnętrzne i wewnętrzne).
Naczelna Pielęgniarka urzęduje na parterze budynku H,
w pokoju nr 4 (tel. 91 813 90 16), a od przyszłego miesiąca
w budynku przy ul. Broniewskiego 2.


sitkoZygmunt Sitko
Zastępca Pielęgniarki Naczelnej

Zastępca Naczelnej Pielęgniarki odpowiada za zapewnienie
właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania opieki
pielęgniarskiej i personelu pomocniczego w ramach wsparcia
działań Naczelnej Pielęgniarki w jednostkach przy ul. Sokołowskiego.
Pan Zygmunt Sitko urzęduje w pokoju nr 334 na III piętrze
przy kancelarii w lokalizacji Zdunowo (tel. 91 44 27 240).